Odense Ny Flytteforretning

Forsikringer

  • Ansvarsforsikring

   Odense Ny Flytteforretning er ansvarsforsikret. Ved denne ansvarsforsikring, har Odense Ny Flytteforretning sikret, at der ydes erstatning, ved en bortkomst eller skade, som Odense Ny Flytteforretning måtte være ansvarlig for.

 

  • All-risk forsikring

   Odense Ny Flytteforretning lever op til en standard med høj faglig kompetence, dette kommer til udtryk i alle former af vores service. Ikke desto mindre kan der ske uheld, og det er vigtigt for Dem at være forsikret mod dette ved enhver flytning.
   Hvis De ønsker en forsikring, der dækker ved eventuel bortkomst eller skade, som Odense Ny Flytteforretning ikke er ansvarlig for, eller forsikring af særligt værdifuldt indbo, kan en sådan tegnes af Odense Ny Flytteforretning.
   Præmien fastsættes i forhold til flyttegodsets angivne værdi.

   Lad os hjælpe Dem med at tegne forsikring for varigheden af Deres flytning, De ønsker.

 

  • Generel forsikring ved opbevaring

   Ved opbevaring på Odense Ny Flytteforretnings lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet.
   En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade og indbrudstyveri, hvor der brydes ind i en aflåst bygning. Denne dækker dog ikke simpelt tyveri.
   Skulle der dog under opbevaring af kundens effekter ske simpelt tyveri, er det naturligvis Odense Ny Flytteforretnings ansvar, da vi står for sikkerheden på vores lager under opbevaringen.

 

 • Tryg Forsikring

  Odense Ny Flytteforretning har i mange år haft et godt og solidt samarbejde med Tryg forsikring.