Odense Ny Flytteforretning

Pakkevejledning

I forbindelse med Deres egen pakning og klargøring af bohavet inden påbegyndelse af Deres flytning, følger hermed nogle gode råd.

 • Flyttekartonen skal samles korrekt.
 • Alle ejendele pakkes i kartoner, når blot disse kan lukkes. Der skal dog ikke pakkes mere end 25 kg i hver karton.
 • Pak hellere i 2 kartoner end i 1, som ikke kan løftes.
 • Når De pakker bøger, sæt da et lag opretstående bøger i bunden og læg derefter f.eks. puder eller lignende i toppen.
 • Kartonen skal så vidt muligt pakkes helt op til kanten, da vi dermed undgår, at kartonen synker sammen under transporten.
 • Tallerkener, fade m.m. pakkes i kartoner med både papir i bunden af kartonen og rundt om effekterne. Tallerkener og fade stilles på højkant i kartonen.
 • Alle planter sættes i kartoner. Hvis der skulle være enkelte kartoner med planter, som ikke lukkes, accepteres dette. Transport af planter sker dog på eget ansvar.
 • Ting, som er brandfarlige, eksplosive, giftige, ætsende eller lign. må ikke medtages.
 • Kolonialvarer, rengøringsmidler m.m., som ikke falder ind under ovennævnte kategori pakkes i kraftige plastposer inden de pakkes i kartonen.
 • Såfremt ikke andet er aftalt, beder vi Dem venligst demontere alle møbler, hvor dette kræves. De bedes ligeledes afmontere elektriske artikler og nedtage gardiner/persienner m.m.
 • Husk at komme skruer/beslag fra demonterede møbler i en æske, så de hurtigt kan findes igen.
 • Husk at låse og indsamle alle nøgler fra skabe, etc.
 • Husk at afrime, rense og tørre køleskabe, frysere, etc., samt sørge for en forsvarlig transport af dybfrosne varer.
 • Transportsikring til vaskemaskiner skal påsættes inden flytning.

Vore anvisninger er naturligvis generelle, men erfaringer viser, at såfremt de følger ovenstående, minimeres de gener, der kan opstå ved at flytte til en ny bolig.